Juridische disclaimer

Privacybeleid:

performanceshop.be (“performanceshop.be”) beheert de website performancehop.be en kan andere websites exploiteren. Het is het beleid van performanceshop.be om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we verzamelen tijdens het gebruik van onze websites.

Website bezoekers

Zoals de meeste website-exploitanten verzamelt performanceshop.be niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, de taalvoorkeur, de verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. Het doel van performanceshop.be bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe bezoekers van performanceshop.be haar website gebruiken. Van tijd tot tijd kan performanceshop.be niet-persoonlijk identificeerbare informatie in zijn geheel vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van zijn website.

performanceshop.be verzamelt ook potentieel persoonlijk identificeerbare informatie, zoals IP-adressen (Internet Protocol) voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die opmerkingen achterlaten op blogs / sites van de websites van performanceshop.be. performanceshop.be onthult alleen ingelogde IP-adressen van gebruikers en commentatoren onder dezelfde omstandigheden die het gebruikt en onthult persoonlijk identificeerbare informatie zoals hieronder beschreven, behalve dat IP-adressen en e-mailadressen van commentatoren zichtbaar zijn en worden bekendgemaakt aan de beheerders van de blog / site waar de opmerking was achtergelaten.

Verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie

Bepaalde bezoekers van de websites van performanceshop.be kiezen ervoor om met performanceshop.be te communiceren op manieren die vereisen dat performanceshop.be persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen. De hoeveelheid en soort informatie die performanceshop.be verzamelt, hangt af van de aard van de interactie. We vragen bezoekers die zich aanmelden op de website van performanceshop.be bijvoorbeeld om een ​​gebruikersnaam en e-mailadres op te geven. Degenen die transacties aangaan met performanceshop.be, wordt verzocht om aanvullende informatie te verstrekken, inclusief indien nodig de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om die transacties te verwerken. Performancehop.be verzamelt dergelijke informatie in elk geval enkel voor zover nodig of gepast om het doel van de interactie van de bezoeker met performanceshop.be te bereiken. performanceshop.be geeft geen persoonlijk identificeerbare informatie vrij anders dan zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met als voorbehoud dat dit hen zou kunnen beletten bepaalde websitegerelateerde activiteiten uit te voeren.

Geaggregeerde statistieken

performanceshop.be kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van haar websites. performanceshop.be kan deze informatie openbaar weergeven of aan anderen verstrekken. Performancehop.be geeft echter geen persoonlijk identificeerbare informatie vrij anders dan zoals hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie

performanceshop.be onthult potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen aan die van haar werknemers, contractanten en aangesloten organisaties die (i) die informatie nodig hebben om deze namens performanceshop.be te verwerken of om diensten te verlenen die beschikbaar zijn bij performanceshop .be-websites, en (ii) die ermee hebben ingestemd dit niet aan anderen bekend te maken. Sommige van die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties bevinden zich mogelijk buiten uw eigen land; door de websites van performanceshop.be te gebruiken, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. performanceshop.be zal aan niemand potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie verhuren of verkopen. Behalve aan zijn werknemers, contractanten en aangesloten organisaties, zoals hierboven beschreven, onthult performanceshop.be potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen in antwoord op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer performanceshop.be gelooft in goed het vertrouwen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om het eigendom of de rechten van performanceshop.be, derden of het publiek in het algemeen te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker bent van een performanceshop.be-website en uw e-mailadres heeft opgegeven, kan performanceshop.be u af en toe een e-mail sturen om u te vertellen over nieuwe functies, om uw feedback te vragen of u gewoon op de hoogte te houden van wat er gaande is met performanceshop.be en onze producten. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden we ons het recht voor om het te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. performanceshop.be neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van mogelijk persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie.

Cookies

Een cookie is een reeks informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die de browser van de bezoeker aan de website levert telkens wanneer de bezoeker terugkeert. performanceshop.be gebruikt co